สุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6
Jul 07, 2016
1259

โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดการประกวด รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 6 โดย SMEs ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล "สุดยอด SMEs แห่งชาติ" ในครั้งนี้ อยากให้ตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นต้นแบบของ SMEs รายอื่นๆ ได้ก้าวตามรวมถึงพัฒนาให้ก้าวต่อไป จากรายเล็กสู่รายกลาง จากรายกลางสู่รายใหญ่ และเข้าสู่ตลาด MAI ต่อเนื่องสู่ตลาดหลักทรัพย์ใหญ่ต่อไปให้ได้

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัล ยังคงอ้างอิงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA) มาปรับใช้ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัครเข้าประกวดกว่า 1,050 ราย โดยมีกิจการที่เข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 69 ราย และผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ จำนวน 36 รายโดยบริษัท กลอบอลซีล จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ โดยคุณชาลิตติ กุลฐิติกิจ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนมอบรางวัล

    Please wait...