Metalex 2013 @ Bitec Bangna
Jul 07, 2016
388

บริษัท กลอบอลซีล จำกัด ได้เข้าร่วมงาน "เมทัลเล็กซ์  2013" เมื่อวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2556  ซึ่งเป็นงานแสดงเครื่องจักรกล-เทคโนโลยีโลหะการและการประชุมนานาชาติ ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและได้รับการยอมรับในฐานะ งานแสดงตัวจริงของอุตสาหกรรมโลหะการ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมบูธของทางกลอบอลซีล มา ณ โอกาสนี้  และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้รับใช้ทุกท่านในโอกาสต่อไป

 

    Please wait...