งานกีฬาสี
Jul 07, 2016
2599

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริษัท กลอบอลซีล จำกัด จัดงานกีฬาสีภายในบริษัทเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายใน ซึ่งงานนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้ว พนักงานทุกคนยังได้รู้จักความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีเพื่อนำมาซึ่งความ สำเร็จ บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานชาวกลอบอลซีลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี

 

    Please wait...