งานกีฬาสี
Jul 07, 2016
1734

Global Seal ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีฮาเฮ เฮ้! ปี 2 กลอบอลซีล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2556 ?โดยพนักงานทุกคนมาเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 บริษัท กลอบอลซีล จำกัด จัดงานกีฬาสีภายในบริษัทเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานภายใน ซึ่งงานนี้นอกจากจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้ว พนักงานทุกคนยังได้รู้จักความร่วมมือสมัครสมานสามัคคีเพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จ บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานชาวกลอบอลซีลทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 

 

    Please wait...